ประกาศขอขมา อโหสิกรรม สารภาพผิด ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )

ขอขมา
กรรมใดๆที่ข้าพเจ้าตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ท่านโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า และขออภัยทาน กรรมใดๆที่ข้าพเจ้าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกระทำกับใครใดๆ ขอให้เค้าเหล่านั้นโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้กับใครใดๆที่กระทำต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้เค้าเหล่านั้นเพื่อเป็นอภัยทาน ข้าพเจ้าจะพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นในทุกๆวัน
ผู้ประกาศ
T
วันที่เขียน
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 09:29:21
จำนวนคนเข้าดู
491

หมายเหตุ

ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อสาธารณธรรม โปรดอย่าถือโทษโกรธเคืองใด ๆ ขอจงให้อภัยทุกสิ่งอย่างเพื่อผู้ประกาศจะได้เจริญสติภาวนาตรวจสอบตัวเอง จะได้สํารวมระวังในการคิด การพูด และการกระทําทุกอย่างของตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก
3. ต้องการประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ กรุณาคลิก