ปรึกษาปัญหาชีวิต (สำหรับเจ้าของกระทู้)

อยากเป็นอาสาสมัคร
รายละเอียด
ที่ให้คนโทรมาปรึกษาปัญหาชีวิตต้องทำอย่างไรครับ
ความต้องการ
จะสามารถสมัครได้ที่ไหนครับ
ชื่อผู้ถาม
พศิน แก้นวม
วันที่เขียน
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 19:37:28
จำนวนคนเข้าดู
1637

คำตอบ

คำตอบที่ 1
1. แนะนำตัวท่านให้ละเอียดเข้ามาเลยครับ 1.1 เป็นใคร ทำอะไร อยู่ที่ไหน ปัจจุบันทำอะไร ประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์ชีวิต แนวคิด ปรัชญาฯลฯ 1.2 คุณสมบัติที่ท่านคิดว่า ท่านมีและ(น่า)จะเหมาะสมกับการเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่คนทั่วไป 2. อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังด้วยครับ ท่านมีความเชื่อและเข้าใจอย่างไร 2.1 ชีวิตคืออะไร 2.2 ชีวิตเป็นไปอย่างไร 2.3 ชีวิตควรให้เป็นไปอย่างไร 2.4 วิธีที่จะให้ชีวิตเป็นไปตามข้อ 2.3 ต้องทำอย่างไร 3. อธิบายเรื่องทิฐิ 62 มาให้ฟังให้ได้ใจความสำคัญ 4. การฆ่าตัวตาย ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 5. การทำแท้งอย่างไร ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ชื่อผู้ตอบ
สายด่วนชาวพุทธ
วันที่เขียน
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 08:22:23
ทั้งหมด 1 รายการ
1 / 1
อ่านป้ายฉลากยา 10,000 รอบ แต่ไม่กินยา มันก็คงรักษาโรคอะไรไม่ได้
เช่นกัน แม้ว่าจะอ่านหนังสือ 10,000 เล่ม ฟังเทศน์ 10,000 เรื่อง ปรึกษาผู้รู้ 10,000 คน ประโยชน์ก็มีเพียงน้อยนิด
หากเราไม่ลงมือทำ ไม่ลงมือปฏิบัติ ไม่พยายามทำ การมัวแต่คิดอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเฉยๆ จะมีผลสำเร็จอะไร