สัมปะชาโน สติมา

ถ้า..........................................
ถ้ารู้จักหน้าที่และบทบาทตัวเอง ทำหน้าที่ตัวเองไม่บกพร่อง อะไร ๆ ก็จะราบเรียบ
ถ้ารู้จักละทิฐิ คลายมานะ (การถือตัว ยึดติด) ลง ปล่อยได้ วางเป็น  อะไร ๆ ก็จะคุยกันง่าย
ถ้ามีเมตตา กรุณา ให้อภัยต่อกัน ทุกอย่างก็จะอบอุ่นและปลอดภัย
ถ้ารู้จักฟังธรรมะ ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ ชีวิตก็จะมีแต่ความสุข

อย่ากังวลมากไป อย่าคิดว่า เราคือศูนย์กลางของทุกอย่าง
เราไม่สามารถไปทำให้ใครเป็นอย่างที่เราต้องการได้ทุกเรื่องหรอก ต้องทำใจ
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560
อ่าน : 2733

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ

เมื่อขาดสติเสียแล้ว ก็สามารถทำกรรมเลว ๆ ได้ทุกอย่าง
เขียนเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (เปิด1961)
สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ คำแนะนำดี ๆ
เขียนเมื่อ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เปิด2012)
ฆ่าคน ฆ่าชีวิตอื่น ฆ่าเขาทำไม
เขียนเมื่อ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด3441)
ถ้า..........................................
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด2734)