ประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )

อาลัยรัก
คุณยายเพ็ง บุญกัญญา หลานอยู่ไกล คนละขอบโลก ไม่สามรถกลับไปทันยายเสีย หลานรักยายที่สุดนะคะ สุดรัก สุดอาลัย คุณยายผู้จากไป
ผู้ประกาศ
หลานสาวจากทางไกล
วันที่เขียน
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 08:01:43
จำนวนคนเข้าดู
2634

หมายเหตุ

ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงท่านผู้จากไป ด้วยกุศลกรรมนี้ขอจงเป็นเหตุปัจจัยให้ผู้ประกาศ มีความปลอดภัย มีความสุข และมีศรัทธา วิริยะ สติสมาธิและปัญญาในพระสัทธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก