ประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )

สอบถามเรื่องการสาบานเลิกเหล้า
พอดีได้สาบานเลิกเหล้าไว้ อยากสอบถามว่า เราไม่ได้ตั้งใจที่จะกิน แต่เราได้กินเข้าไปโดยที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะกิน จะเป็นอะไรไหม เพราะสาบานกับพระเหมือนการแช่งตัวเอง กลัวมาก
ผู้ประกาศ
ไม่เอ่ยนาม
วันที่เขียน
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 21:14:59
จำนวนคนเข้าดู
639

หมายเหตุ

ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงท่านผู้จากไป ด้วยกุศลกรรมนี้ขอจงเป็นเหตุปัจจัยให้ผู้ประกาศ มีความปลอดภัย มีความสุข และมีศรัทธา วิริยะ สติสมาธิและปัญญาในพระสัทธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก