ประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )

แฟนได้ เสีย ชีวิตลง
แฟน ได้เสียชีวิตลงน่าจะเข้าปีที่สามแล้วเสียชีวิตแบบกระทันหันโดยที่ ข้าพเจ้าไม่ได้ทันตั้งตัว ททำให้รู้สึกเสียใจมาก และไม่สามารถเอาตัวเองออกจากความรู้สึกเสียใจได้ ข้าพเจ้าไม่สามารถลืมได้เลยมันยังคงอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจเสมอที่ไม่สามารถพูดหรืออธิบายให้ใครฟังได้มันเป็นก้อนเนื้อเล็กๆที่. จุกอกเราเลยไม่มีที่พึ่ง
ผู้ประกาศ
Omo
วันที่เขียน
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 02:05:27
จำนวนคนเข้าดู
498

หมายเหตุ

ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงท่านผู้จากไป ด้วยกุศลกรรมนี้ขอจงเป็นเหตุปัจจัยให้ผู้ประกาศ มีความปลอดภัย มีความสุข และมีศรัทธา วิริยะ สติสมาธิและปัญญาในพระสัทธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก