ประกาศขอขมา อโหสิกรรม สารภาพผิด ( สำหรับเจ้าของกระทู้แจ้งแก้ไข )

ขอขมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ข้าพเจ้าอยากจะขอขมากรรมใดๆที่ได้กระทำล่วงเกินบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้อง ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดี ขอโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และขออนุโมทนาบุญและบรรดาประสงค์ให้เกิดแต่สิ่งๆดีๆแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญ
ผู้ประกาศ
ข้าพเจ้า
วันที่เขียน
28 กันยายน พ.ศ. 2561 23:17:34
จำนวนคนเข้าดู
177

หมายเหตุ

ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อสาธารณธรรม โปรดอย่าถือโทษโกรธเคืองใด ๆ ขอจงให้อภัยทุกสิ่งอย่างเพื่อผู้ประกาศจะได้เจริญสติภาวนาตรวจสอบตัวเอง จะได้สํารวมระวังในการคิด การพูด และการกระทําทุกอย่างของตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก
2. ต้องประกาศสารภาพผิด ประกาศขอขมา ประกาศอโหสิกรรม กรุณาคลิก
3. ต้องการประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ กรุณาคลิก