เรื่องเล่าชาวพุทธ

สำนักนิโรธาราม เชียงใหม่ สำนักปฏิบัติธรรมสำหรับนักบวชสตรี
ในทุกสถานการณ์ของชีวิตและสังคมที่ผันแปรเปลี่ยนไปไม่แน่นอนตามหลักไตรลักษณ์ การปฏิบัติธรรม การฝึกอบรมตนเอง การเจริญสติภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่ถูกต้องแท้จริง นับเป็นสิ่งสำคัญและขาดไม่ได้สำหรับทุกชีวิตมนุษย์

วันนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีไม่น้อยสำหรับหญิงไทยที่ต้องการศึกษาปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่ดูแลและบริหารจัดการเป็นอย่างดีโดยผู้หญิงด้วยกัน หรือหากมีศรัทธาหนักแน่นยิ่งขึ้นต้องการบวชเลยก็ย่อมสามารถทำได้ สำนักปฏิบัติธรรมที่ว่านั้นก็คือสำนักนิโรธาราม จังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง  

สำนักนิโรธาราม เปิดโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนมาอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ตามความสามารถของแต่ละคน

ชีวิตไม่แน่นอน
อย่าประมาทในวัย อย่าคิดว่าตัวเองยังหนุ่มสาวอยู่
อย่าประมาทในกาลเวลาผลัดวันไปเรื่อย
อย่าประมาทในทรัพย์สินที่มีอยู่ เพราะเมื่อลาลับสิ้นลมไปก็ไม่มีสิ่งใดตามติดตัวเองไปได้ นอกจากบุญบาปที่ได้ทำไว้ขณะยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น
อย่าทิ้งเวลาให้หมดไปเปล่าเดี๋ยวจะสายเกินไป
ไปศึกษาปฏิบัติธรรม ไปแสวงหาสัจจะ ไปทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนดีกว่า

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม (นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์)
เลขที่ 127 หมู่ 6 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ 084-804-2040
,  090-925-3894
http://www.nirotharam.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.150332135066760.23496.113588702074437&type=3
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556
อ่าน : 10331