สัมปะชาโน สติมา

พร้อมเผชิญกับทุกสิ่งอย่างมีสติ อย่างมีปัญญาสูงสุด
เห็นคนอื่นเครียด เราต้องไม่เครียด
เห็นคนอื่นโกรธ เราต้องไม่โกรธ
เห็นคนอื่นเศร้า เราต้องไม่เศร้า
เห็นคนอื่นอ่อนแอ เราต้องไม่อ่อนแอ
เห็นคนอื่นหงุดหงิด เราต้องไม่หงุดหงิด
ไม่ว่าจะสถานการณ์ใด เราต้องยิ้มได้ 
และพร้อมเผชิญกับทุกสิ่งอย่างมีสติ อย่างมีปัญญาสูงสุด
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 29 มกราคม พ.ศ. 2560
อ่าน : 1441

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ

เมื่อขาดสติเสียแล้ว ก็สามารถทำกรรมเลว ๆ ได้ทุกอย่าง
เขียนเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (เปิด1743)
สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ คำแนะนำดี ๆ
เขียนเมื่อ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เปิด1804)
ฆ่าคน ฆ่าชีวิตอื่น ฆ่าเขาทำไม
เขียนเมื่อ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด3187)
ถ้า..........................................
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด2520)