สัมปะชาโน สติมา

เพื่อนที่ดี ย่อมชักชวนไปในทางสร้างทาน ศีล ภาวนา และชวนกันลด ละ เลิกอบายมุขต่าง ๆ
เพื่อนที่ดี ย่อมชักชวนไปในทางสร้างทาน ศีล ภาวนา และชวนกันลด ละ เลิกอบายมุขต่าง ๆ 
เพื่อนไม่ดี ย่อมชักชวนไปทางพนัน เสี่ยงดวง หวย มวย บอล การละเล่นต่าง ๆ ยาบ้า ยาเสพติด การทำทุจริตกรรมต่าง ๆ

คบเพื่อน ไม่จำเป็นต้องทำตามเพื่อนทุกเรื่อง   เราต้องเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น  
ส่วนสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ต้องไปทำตามเพื่อน
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง อย่ามัวแต่เกรงใจเพื่อน อย่าตามใจเพื่อน  อย่าอ่อนแอจนถูกเพื่อนชักจูงไป 

ถ้าเพื่อนจะไปทำสิ่งผิดพลาด ถ้าห้ามเพื่อนได้ ก็ให้ห้าม
ถ้าห้ามแล้วเขาไม่ฟัง  ก็ต้องปล่อยไป  ถือว่า เป็นกรรมของสัตว์ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ใครทำเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นกัน
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่าน : 1818

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ