สัมปะชาโน สติมา

รอให้เกิดปัญหาก่อน ค่อยแก้ไข ?
เขียนเมื่อ : 25 มกราคม พ.ศ. 2560 (เปิด955)
ทุกคนมีโอกาสทำผิดพลาดได้เสมอ
เขียนเมื่อ : 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (เปิด1042)
ทั้งหมด 48 รายการ
3 / 5