สัมปะชาโน สติมา

คนฉลาด จะฝึกเจริญเมตตา
เขียนเมื่อ : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (เปิด1045)
เวทนา คือความรู้สึก 3 อย่างที่เกิดกับคน สัตว์ต่าง ๆ
เขียนเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (เปิด1181)
การพิจารณาดูร่างกายของคนเรา
เขียนเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (เปิด1221)
หลวงปู่ชา-การทำสมาธิ
เขียนเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (เปิด1257)
บทแผ่เมตตา สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 16 มกราคม พ.ศ. 2559 (เปิด1954)
ทั้งหมด 48 รายการ
4 / 5