หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

พระคาถาป้องกันฆ่าตัวตาย
เขียนเมื่อ : 16 มกราคม พ.ศ. 2556 (เปิด4377)
ทั้งหมด 33 รายการ
4 / 4