ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

สายด่วนชาวพุทธ กลับมาแล้ว
หลังจากโครงการฯ ประสบปัญหางบประมาณค่า Web Hosting รายปีเมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา  บัดนี้ สายด่วนชาวพุทธ กลับมาแล้ว 

โครงการสายด่วนชาวพุทธ จะเป็นช่องทางหนึ่งให้หลาย ๆ ชีวิตที่ประสบปัญหาความยุ่งยากในชีวิตได้มาปรึกษาหารือและค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองตามแนวทางแห่งพุทธธรรมต่อไป 

ขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญของโครงการเล็ก ๆ นี้

โครงการสายด่วนชาวพุทธ
สังคมแห่งพรหมวิหารธรรม
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
อ่าน : 2335