สัมปะชาโน สติมา

คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก
เขียนเมื่อ : 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (เปิด177)
เมื่อขาดสติเสียแล้ว ก็สามารถทำกรรมเลว ๆ ได้ทุกอย่าง
เขียนเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (เปิด2261)
สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ คำแนะนำดี ๆ
เขียนเมื่อ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เปิด2252)
ฆ่าคน ฆ่าชีวิตอื่น ฆ่าเขาทำไม
เขียนเมื่อ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด3698)
ถ้า..........................................
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด2937)
ละความโกรธ หนึ่งในพื้นฐานความสุข
เขียนเมื่อ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (เปิด1941)
ทั้งหมด 51 รายการ
1 / 6