ประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ

- ไม่ควรเกิน 800 kb
- ขนาดภาพที่ขึ้นโชว์ประมาณ 500*450 pixel
- ภาพควรเป็น .jpg .jpeg .gif .png เท่านั้น


หมายเหตุ

1. ผู้ประกาศ จะกรอกข้อมูล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ ชื่อ-นามสกุลจริง หรือไม่ก็ได้

2. กรณีท่านกรอกข้อมูลเหล่านี้ ท่านสามารถเลือกเองได้ว่า จะให้แสดงข้อมูลใดบ้างหรือไม่แสดงข้อมูลใดบ้าง

3. กรุณาติ๊กปุ่ม แสดง ถ้าต้องการแสดงข้อมูล หรือติ๊กปุ่ม ไม่แสดง หากไม่ต้องการแสดงข้อมูล

โปรดทราบ

ก. ประกาศสารภาพผิด ขอขมา อโหสิกรรม ไม่ใช่การขอคําปรึกษา จึงไม่มีการให้คําปรึกษาใด ๆ ทั้งสิ้น ข้อความประกาศสารภาพผิด ขอขมา อโหสิกรรม จะแสดงผลบนเว็บไซต์เมื่อทีมงานสายด่วนชาวพุทธ ได้ตรวจสอบแล้ว

ข. ผู้ประกาศ มีความยินดีเผยแพร่ข้อความนี้เพื่อสาธารณธรรม โปรดอย่าถือโทษโกรธเคืองใด ๆ ขอจงให้อภัยทุกสิ่งอย่าง เพื่อผู้ประกาศจะได้เจริญสติภาวนาตรวจสอบตัวเอง จะได้สํารวมระวังในการคิด การพูด และการกระทําทุกอย่างของตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1. ต้องการปรึกษาปัญหาชีวิต กรุณาคลิก

2. ต้องการประกาศไว้อาลัย แสดงความเสียใจ กรุณาคลิก