ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

อุปถัมภ์โครงการสายด่วนชาวพุทธ
โครงการสายด่วนชาวพุทธ เปิดดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำบุคคลต่าง ๆ ทั้งทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ และทางไลน์ ตั้งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน ดำเนินการด้วยทุนส่วนตัวของผู้ก่อตั้งและประธานโตรงการ

หากท่านเห็นว่าโครงการนี้ดี มีประโยชน์ต่อสังคม อยากสนับสนุน อยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบความยากลำบาก หรือผู้มีความทุกข์ มีปัญหาชีวิตต่าง ๆ เชิญแจ้งความประสงค์เข้ามาตามที่ท่านศรัทธาพึงพอใจและสามารถทำได้ 

ค่าใช้จ่ายหลักของโครงการมีดังนี้

1. ค่าโทรศัพท์  ปัจจุบันมี 4 เลขหมายจากเดิมเคยมี 9 เลขหมาย เพื่อประหยัดงบประมาณ จึงลดจำนวนเบอร์ให้คำปรึกษานี้ลง

2. ค่าเว็บไซต์สายด่วนชาวพุทธ ปีละ 15,000 บาท (ค่าโดเมน ค่าพื้นที่เก็บเว็บ ค่าจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บ)

สำหรับพระอาจารย์และอาจารย์ที่เมตตารับโทรศัพท์ และให้คำปรึกษาเว็บไซต์ ทางไลน์ของสายด่วนชาวพุทธ ทางโครงการยังไม่มีอะไรตอบแทนท่านเหล่านั้นได้ ท่านทำงานด้วยความเสียสละเวลาและธรรมทานเป็นการส่วนตัว

ติดต่ออุปถัมภ์โครงการ ดูจากภาพประกอบ หรือคลิกที่นี่
 
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566
อ่าน : 512

ข่าวอื่นๆ

Buddhist Hotline Thailand
เขียนเมื่อ : 5 เมษายน พ.ศ. 2567 (เปิด252)
อุปถัมภ์โครงการสายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (เปิด513)
กรณีพระภิกษุฆ่าตัวตาย
เขียนเมื่อ : 3 กันยายน พ.ศ. 2566 (เปิด555)