สัมปะชาโน สติมา

ฆ่าคน ฆ่าชีวิตอื่น ฆ่าเขาทำไม
เขียนเมื่อ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด270)
ถ้า..........................................
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด224)
ละความโกรธ หนึ่งในพื้นฐานความสุข
เขียนเมื่อ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (เปิด450)
​ชีวิตไม่ใช่การหายใจทิ้งไปวัน ๆ
เขียนเมื่อ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (เปิด512)
ทั้งหมด 46 รายการ
1 / 5