สัมปะชาโน สติมา

ธรรมะ แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง
ธรรมะ แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง ธรรมะคือภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่เพื่อมนุษย์ทุกคน แต่จะมีใครสนใจหรือไม่เท่านั้น

ถ้าต้องการแก้ปัญหาชีวิต ขอเพียงตั้งใจ อดทน อ่านหนังสือธรรม ฟังธรรม  และฝึกจิตให้อยู่กับศีลกับธรรมต่อเนื่องไปไม่เกิน 9 เดือน อะไร ๆ ก็จะดีขึ้น งดงามขึ้น ชีวิตมีความสุขง่ายขึ้น ทุกข์น้อยลง ปัญหาชีวิตจะน้อยลง

การพึ่งตัวเองได้ การฝึกตัวเองให้อยู่กับศีลกับธรรมนั่นแหละ คือการนำธรรมะมาจัดการชีวิตที่ดี

 
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 25 มกราคม พ.ศ. 2560
อ่าน : 1634

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ

เมื่อขาดสติเสียแล้ว ก็สามารถทำกรรมเลว ๆ ได้ทุกอย่าง
เขียนเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (เปิด2091)
สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ คำแนะนำดี ๆ
เขียนเมื่อ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เปิด2148)
ฆ่าคน ฆ่าชีวิตอื่น ฆ่าเขาทำไม
เขียนเมื่อ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด3579)
ถ้า..........................................
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด2858)