สัมปะชาโน สติมา

คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก
นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก        ดังนั้น เราเป็นใครล่ะ ทำไม คนอื่่นจึงจะนินทาเราไม่ได้  ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปห้ามคนอื่นมานินทาเรา แต่หน้าที่เราคือ เราควรทำตัวอย่างไรมากกว่า เมื่อมีคนนินทาหรือคนสรรเสริญ หรือแม้ไม่มีใครมานินทาหรือมาสรรเสริญเลย ก็เช่นกัน เรราควรประพฤติตนอย่างไร

ทำไม พระพุทธองค์จึงแสดงธรรมเรื่องนี้ รายละเอียดดูได้จากพระธรรมบท ตรงนี้ได้ https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=27&p=7
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566
อ่าน : 374

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ