สัมปะชาโน สติมา

วันเวลาของชีวิต หมดไปอย่างรวดเร็ว อายุและความหนุ่มสาว หายไปอย่างรวดเร็ว
วันเวลาของชีวิต หมดไปอย่างรวดเร็ว
อายุ วัยและความหนุ่มสาว หายไปอย่างเร็วไว
วันและคืนหมุนเวียนไป ย่อมกลืนกินชีวิตให้หมดหายไป

เชื่ออะไร เชื่ออย่างไร คิดอย่างไร ทำอย่างไร 
ก็สุดแท้แต่กำลังสติและปัญญาของบุคคลนั้น ๆ  

ทุกชีวิต ย่อมผันแปรและเป็นไปต่าง ๆ 
ตามการคิด การพูด และการกระทำของตัวเอง 

คิดอะไร ก็คิดได้ แต่อย่าให้ผิดศีล ผิดธรรม ผิดกฎหมาย
พูดอะไร ก็พูดได้ แต่อย่าให้ผิดศีล ผิดธรรม ผิดกฎหมาย
ทำอะไร ก็ทำได้ แต่อย่าให้ผิดศีล ผิดธรรม ผิดกฎหมาย
 
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 4 มีนาคม พ.ศ. 2560
อ่าน : 1508

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ

เมื่อขาดสติเสียแล้ว ก็สามารถทำกรรมเลว ๆ ได้ทุกอย่าง
เขียนเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (เปิด1743)
สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ คำแนะนำดี ๆ
เขียนเมื่อ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เปิด1804)
ฆ่าคน ฆ่าชีวิตอื่น ฆ่าเขาทำไม
เขียนเมื่อ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด3187)
ถ้า..........................................
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด2520)