สัมปะชาโน สติมา

ละความโกรธ หนึ่งในพื้นฐานความสุข
โกธํ ชเห แปลว่า  พึงละความโกรธ  ไม่ว่าจะเป็น;
โกรธตัวเอง
โกรธคนอื่น
โกรธวัตถุสิ่งของ
โกรธสภาพแวดล้อม
พระพุทธเจ้าแนะนำให้ละ ทิ้งความโกรธมันไปให้หมด
แล้วชีวิตก็จะมีความสุขโดยง่ายดาย

การไม่มีความโกรธ จะนำไปสู่ความดีต่าง ๆ มากมาย
การไม่มีความโกรธ จะห้ามความไม่ดีต่าง ๆ มากมาย
 
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่าน : 1265

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ

สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ คำแนะนำดี ๆ
เขียนเมื่อ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เปิด862)
ฆ่าคน ฆ่าชีวิตอื่น ฆ่าเขาทำไม
เขียนเมื่อ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด2176)
ถ้า..........................................
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด1567)